Dé energiebespaarwedstrijd voor gemeenten

Huishoudens zijn verantwoordelijk voor een derde van het totale energieverbruik in Nederland. In de Klimaatverbond Energy Battle ervaren bewoners / ondernemers / kinderen en ouders hoe zij eenvoudig thuis het gas- en stroomverbruik kunnen verlagen. In de afgelopen jaren deden zo'n 2400 huishoudens mee. Gemiddeld wordt 15% energie bespaard door de deelnemers.

Door mee te doen met Klimaatverbond Energy Battle kan de gemeente eenvoudig het thema energie onder de aandacht brengen. Het is een goed moment om actieve inwoners en woningeigenaren te betrekken bij energiebesparing en de verduurzaming van woningen.

Hoe werkt de Klimaatverbond Energy Battle?

De Klimaatverbond Energy Battle is een landelijke energiebespaarwedstrijd waarbij gemeenten en waterschappen de uitdaging aangaan om met 3 teams van 10 huishoudens thuis en ev. op school zoveel mogelijk gas en stroom te besparen. De deelnemers gaan vier weken lang thuis en/of op school aan de slag. 

De deelnemers die thuis aan de slag gaan krijgen een Wattcher Energie display voor inzicht in het eigen energieverbruik. Hiermee ontdekken zij eenvoudig waar ze energie kunnen besparen. Daarnaast hebben ze toegang tot de online wedstrijdomgeving.

Deelnemers houden online hun gas- en stroomverbruik zelf bij en krijgen tips en opdrachten om het verbruik te verminderen. De wedstrijdwebsite toont een actueel overzicht van de standen van alle teams en alle individuele deelnemers. Via Facebook en Twitter delen de deelnemers hun ervaringen. Na vier weken worden de Wattchers doorgegeven aan het volgende team. Zo worden drie rondes gespeeld.

Extra aandacht voor teams van scholen

Scholen van primair onderwijs kunnen mee doen door een team te vormen van kinderen / ouders / leerkrachten en het eigen schoolgebouw. Allemaal gaan ze energie besparen. Enerzijds wordt voor het realiseren van besparing op school een stappenplan aangeboden met een educatiepakket voor leerlingen van groep 7 en 8. Anderzijds gaan kinderen, ouders en leerkrachten thuis ook het energieverbruik verlagen.

Foto: Team Valkenburgschool Heemstede Marianne Warmerdam

Wie wint? 

De gemeente of het waterschap met de hoogste gemiddelde besparing over drie rondes wint de Battle!

Eye-opener voor bewoners 

Voor deelnemers is het een eye-opener dat je energie kunt besparen met behoud van het wooncomfort. De uitwisseling van ervaringen en kennis in teamverband versterken het inzicht in het eigen energieverbruik. Daarnaast motiveert de Battle om zelf aanpassingen te doen in huis. Zo worden gloeilampen vervangen, de oude koelkast gaat eruit, de pomp van de vloerverwarming wordt beter afgesteld of de droger wordt minder of niet meer gebruikt.

Wedstrijdcoördinator

Binnen de gemeente is er een wedstrijdcoördinator. De wedstrijdcoördinator is aanspreekpunt voor de organisatie van de Battle en voor de teams. We raden aan om per team een teamcaptain aan te stellen. Deze werft en begeleidt vervolgens de deelnemers van het team. We weten uit ervaring dat het stimulerend werkt wanneer de deelnemers van een team een binding hebben met elkaar.

Wat levert de Energy Battle op?

Concreet project met tastbare resultaten: in 4 weken gemiddeld 15% besparing. Energieakkoord: bewuster gebruik van energie draagt bij aan de doelstelling van het Energieakkoord van 1,5% energiebesparing. 

Bewustwording: bewoners ervaren zelf hoe makkelijk het is om energie te besparen. De wedstrijd zorgt voor een sportief element, dat deelnemers motiveert en enthousiasmeert Communicatie: de concrete ervaringen en resultaten van deelnemende inwoners en teams geven waardevolle input voor communicatie over energiebesparing en duurzame energie richting de hele gemeente. 

De meerwaarde van de Energy Battle is dat het draagvlak voor energiebesparing aanwijsbaar vergroot en alle betrokken partijen aanzet tot het nemen van maatregelen. De Energy Battle creëert momentum voor energiebesparing en biedt een uitstekende gelegenheid om actieve burgers en burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie te ondersteunen.

Wat biedt de Klimaatverbond Energy Battle?

Ondersteuning deelnemers: alle deelnemers krijgen een schriftelijke instructie. Voor vragen van deelnemers over installatie en de online omgeving is er de helpdesk.

Ondersteuning van de scholenteams: elke school die meedoet, wijst een energiecoördinator aan. Deze coördineert de energiebesparingsacties in de school. Klimaatverbond stuurt elke week nieuwe stappen met eenvoudige tips waarmee concreet acties op school ondernomen kunnen worden. Daarnaast krijgt de school een educatiepakket voor het betrekken van groep 7 en 8. De leerlingen spelen een actieve rol om zoveel mogelijk energie te besparen.

Ondersteuning van wedstrijdcoördinator en teamcaptains: Elke gemeente krijgt wervingsmateriaal en deelnameformulieren. Tevens wordt de coördinator op de hoogte gebracht van de stappen en vorderingen tijdens de Battle; wekelijks sturen we een update over de vorderingen van deelnemers en de teams. Zo zorgen we ervoor dat iedereen betrokken blijft bij de wedstrijd.

Lokale communicatie over energie en duurzaamheid: Klimaatverbond levert tijdens de Battle persberichten. Daarnaast verzorgt Klimaatverbond berichten voor de landelijke pers, websites en social media.

De Wattchers: gedurende de wedstrijdperiode worden deze gehuurd en kunnen de drie rondes worden ingezet. Voor ondersteuning bij de installatie is er de helpdesk van Wattcher.

Toegang tot de online wedstrijdomgeving: hier geven deelnemers meterstanden door en zijn de besparingen zichtbaar.

Downloads

Op zoek naar de pagina met alle downloads (pdf) voor de gemeente? Klik hier.

 

Contact

Meer informatie over deelname? Neem contact met de organisatie van de Klimaatverbond Energy Battle.

 

Deelnemers van Gemeente Heemstede 2015-2016